COVID19- Vaccination for foreign residents aged 18-49 > 학사공지


Academics Notice

학사공지

COVID19- Vaccination for foreign residents aged 18-49

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 817회 작성일 22-04-15 16:48

본문

THÔNG BÁO ĐẶT LỊCH TIÊM PHÒNG VACXIN COVID 19 CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ 18~49 TUỔI

???? Những người tham gia bảo hiểm y tế

l  Thời gian đăng ký: 9.8 (T2) 20:00 giờ ~ 18.9 (T7) 18:00 giờ

-          Thời gian đăng ký theo số cuối ngày sinh: 9.8 (T2) 20:00 giờ ~ 19.8 (T5) 18:00 giờ

Thời gian đăng ký

Số cuối của ngày sinh

Thời gian đăng ký

Số cuối của ngày sinh

20:00 giờ ngày 8.9~18:00 giờ ngày 10.8

9

 

20:00 giờ ngày 14.8~18:00 giờ ngày 15.8

4

20:00 giờ ngày 10.8~18:00 giờ ngày 11.8

0

20:00 giờ ngày 15.8~18:00 giờ ngày 16.8

5

20:00 giờ ngày 11.8~18:00 giờ ngày 12.8

1

20:00 giờ ngày 16.8~18:00 giờ ngày 17.8

6

20:00 giờ ngày 12.8~18:00 giờ ngày 13.8

2

20:00 giờ ngày 17.8~18:00 giờ ngày 18.8

7

20:00 giờ ngày 13.8~18:00 giờ ngày 14.8

3

20:00 giờ ngày 18.8~18:00 giờ ngày 19.8

8

 

-          Đăng ký bổ sung và thay đổi: 19.8 (T5) 20:00 ~ 18.9 (T7) 18:00

Thời gian đăng ký

Đối tượng đăng ký

20:00 giờ ngày 19.8~18:00 giờ ngày 20.8

36~49 tuổi ( sinh năm 72.1.1~85.12.31)

20:00 giờ ngày 20.8~18:00 giờ ngày 21.8

18~35 tuổi (sinh năm 86.1.1~03.12.31)

20:00 giờ ngày 21.8~18:00 giờ ngày 18.9

18~49 tuổi đăng ký bổ sung và thay đổi

 

l  Thời gian tiêm vacxin: 26.8 (T5) ~ 30.9 (T5)

l  Loại vacxin: AZ và Modena

l  Nơi tiêm vacxin: Khi đăng ký tiêm vacxin tìm những cơ sở có thể tiêm gần khu sinh sống

l  Cách đăng ký: Đăng ký online hoặc gọi điện thoại sau đó đến cơ sở ý tế tiêm

-                    Đăng ký online thông qua trang wed (http://ncvr.kdca.go.kr)

예방접종 예약하기 → 본인(대리)예약 → 개인정보입력(주민등록번호란에 외국인등록번호 입력) → 본인인증 → 의료기관  예약일시 선택 → 예약

 

-          Gọi điện thoại đăng ký: Xem trên trang chủ của quản lý bệnh dịch có số điện thoại của từng địa phương gọi điện và nghe tư vấn

????Những người không tham gia bảo hiểm y tế

 *  Cách đăng ký: mang theo hộ chiếu đến cơ sở y tế gần nhất

 Đến cơ sở y tế gần nhất

 

 Nhận số quản lý

 

 Thời gian đăng ký (9.8 ~)

 

 Nhận tin nhắn  hướng dẫn

 

  Thời gian tiêm (8.26)

Mang theo hộ chiếu đến cơ sở y tế gần nơi sinh sống

 

Sau khi nhập số hộ chiếu sẽ nhận được số quản lý ở cơ sở y tế

 

Gọi điện đến trung tâm quản lý dịch bệnh Covid19 1339 (24 giờ)

 

Nhận dược tin nhắn về điện thoại

 

Dự tiêm phòng vacxin

 

 Hỏi đáp: Trang wed đăng ký online https://ncvr.kdca.go.kr/ và trung tâm tư vấn (02-120)

 

Xem chi tiết tại wed : http://covid19.daegu.go.kr/00937600.html

 

 

Eligibility : Foreign residents aged 18 to 49 ( DOB: Jan 1,1972~Dec 31,2003)

 

1. Registration and Vaccination procedure 
Eligibility : Foreign residents aged 18 to 49 ( DOB: Jan 1,1972~Dec 31,2003)
10 day-rotation system : Registration is available from aug , 9  to 18 ( 8pm to 6pm the next day).

DATE OF REGISTRATION

LAST DATE OF DATE OF BIRTH

DATE OF REGISTRATION

LAST DATE OF DATE OF BIRTH

Aug 9 8pm ~ 8  Aug 10 6pm

9

 Aug 14 8pm ~ Aug 15 6pm

4

Aug 10 8pm ~ 8 Aug 11 6pm

0

Aug 15 8pm ~ Aug 16  6pm

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입